Terms of Service

Wij houden de dingen graag simpel, onze voorwaarden zijn dus ook simpel;

Voordat je een bestelling doet gaan wij ervan uit dat je deze Algemene voorwaarden gelezen heeft en ermee accoord gaat.

1

Wij werken zonder opzegtermijn. Betalingen zijn per maand en geschieden op betaling vooraf. iNetCast.nl kiest ervoor om betaling per maand te hanteren zodat je nergens aan vast zit. Mocht je besluiten te willen stoppen met de stream of hosting, kan dat dus zonder probleem. Let wel op: reeds gedane betalingen van een maand worden niet terug betaald. Je dient ervoor zorg te dragen dat het maand bedrag (voor het pakket of hosting waarvoor je gekozen hebt) voor het einde van de de betaalperiode bij ons bijgeschreven is. Bij betalings overschrijding gaan wij ervan uit dat je de stream of hosting wilt beeindigen en wij zullen we de stream of hosting server offline halen. Je wordt hier uiteraard op voorhand op geinformeerd.

2

Je betaald en iNetCast.nl levert je hiervoor een dienst, deze dienst bestaat uit het verzorgen, onderhouden en in de "lucht" houden van door je afgenomen stream en hosting server.

3

Wij zijn altijd bereiken via email en we zullen je z.s.m beantwoorden.

4

Je kunt op elk moment je pakket upgraden of downgraden, je stuurt ons gewoon een email en wij passen het aan naar je wensen.

5

Muziekrechten licenties; Je dient zelf deze licenties te regelen die voor je radio station van toepassing zijn, je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Wij zullen je station nooit aanmelden bij dit soort instanties.

6

Wij leveren ongelimiteerd data verkeer op de stream en hosting servers. Misbruik wordt echter niet toegestaan en resulteerd dan ook in het stopzetten van de stream.

7

Wij zullen je altijd op de hoogte brengen van e.v.t server werkzaamheden.

8

Het is niet toegestaan enige ilegale of 18+ content materiaal naar de servers te uploaden. Bij constatering hiervan wordt je account direct afgesloten en kun je niet meer op de servers inloggen.

9

Je kunt iNetCast.nl niet aansprakelijk stellen voor enige geleden schade door uitval of storingen van onze servers.

10

Wij behouden het recht een stream of hosting stop te zetten mochten wij een sterk vermoeden hebben daar directe aanleiding voor is.

Close